Over de Club

De Nederlandse Welsh Corgi Club is notarieel opgericht op 16 september 1950. De NWCC is een onafhankelijke vereninging, destijds opgericht door een aantal serieuze fokkers en liefhebbers van de Welsh Corgi's. De NWCC telt ca. 360 leden op dit moment.


Doelstelling

De NWCC heeft als doelstelling zich zonder winstoogmerk in te zetten voor het in stand houden en verbeteren van de raszuivere Welsh Corgi's volgens de officiële rasstandaard, het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Welsh Corgi's in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen de rassen in het bijzonder, het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Welsh Corgi's.


Zij tracht dit doel te bereiken door...

Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de fokkers en liefhebbers. het houden van vergaderingen, en het organiseren, steunen van en deelnemen aan tentoonstellingen, clubmatch en clubdagen. Het voorlichten van haar leden bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van honden betreft. Het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in de Nederlandse stamboekhouding bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Het uitgeven van geschriften ter propaganderen van de Welsh Corgi's. Het bijhouden van een register van de Welsh Corgi's in het bezit van de leden en het vermelden hierin van ernstige fouten welke van nadelige invloed kunnen zijn voor de fokkerij. Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van beheer.


Wat biedt de NWCC verder

Bij de NWCC kunt u terecht voor alle informatie over de Welsh Corgi's en voor dit doel geeft de vereniging een Informatie-Boekje uit. Fokkers die fokken onder de vlag van de NWCC hebben de ouderdieren van hun pups laten onderzoeken op heupdysplasie en oog afwijkingen o.a PRA en CATARAC etc. Er is tevens een beschrijving van de raskenmerken van deze ouders beschikbaar, gemaakt door een erkende keurmeester.


Evenementen

De NWCC organiseert één maal per jaar haar clubmatch, waar ca 80 corgi's aan deelnemen. Deze clubmatch is het jaarlijkse hoogtepunt in de vereniging. Verder zijn er jaarlijks één of meer fokkersdagen, waar de honden, geboren in het voorgaande jaar, per nest gekeurd en besproken worden door een keurmeester. Eén of meerdere keren per jaar organiseert de NWCC voor die leden die graag iets doen met andere leden en corgi's een gezellige wandeling, al of niet gecombineerd met spelletjes voor baas en hond. Op alle evenementen is het clubwinkeltje aanwezig, waar leuke artikelen van de Welsh corgi's worden verkocht. Deze evenementen zijn door iedereen te bezoeken.


Clubblad

Leden van de NWCC krijgen zes maal per jaar ons clubblad  "Corgi Commentaar"  in de bus. Hierin staan leerzame artikelen, verhaaltjes van leden over hun corgi, de keurmeesterverslagen van tentoonstellingen en de jaarlijkse Clubmatch, de laatste met veel foto's van de winnende Corgi's