Info voor FOKKERS


Aan alle fokkers die DNA-materiaal onderweg hebben naar het laboratorium

Certagen GMBH (VHL in Duitsland), het laboratorium voor onze DNA- afstammingscontrole is als gevolg van het zware weer van afgelopen week, getroffen door een stroomstoring en kan op dit moment geen werkzaamheden verrichten.
Gelukkig zijn alle medewerkers van Certagen veilig.
Voorlopig zal Van Haeringen Laboratorium in Wageningen de werkzaamheden overnemen. Dit heeft wat opstarttijd nodig.
U begrijpt het al, alle DNA-onderzoek kan en zal waarschijnlijk vertraging oplopen.
De lengte van de vertraging kan moeilijk worden ingeschat, maar twee tot drie weken vertraging is niet ondenkbaar. Als u uw gegevens nog niet op de geplande tijd in IT4Dogs en/of mijnRvB kunt zien, weet u nu hoe dat komt.

Het is niet bekend of er ook DNA-materiaal verloren is gegaan. Wanneer er eventueel nieuw DNA-materiaal nodig is zal er persoonlijk contact met u worden opgenomen. Zodra duidelijk is dat alles weer normaal is, zullen wij u opnieuw informeren.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Raad van Beheer
Frans Krijbolder
Portefeuillehouder Marketing & CommunicatieWijziging notatie ECVO oogonderzoek per 01-07-2021 

Het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) heeft een wijziging aangekondigd in de notatie van oogonderzoeken per 1 juli 2021. 
Meer informatie kunt u lezen in de brief van het ECVO.

Brief wijzigingen in ECVO Scheme 2021-06-30.pdf

Mocht u vragen hebben over de wijzigingen dan kunt u contact opnemen via dierenarts@raadvanbeheer.nl 


LET OP: ALLE FOKKERs MOETEN ZICH REGISTREREN IN NIEUW I&R-SYSTEEM

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. In de loop van 2021, waarschijnlijk niet vóór 1 oktober, komen hier regels bij. Hierbij nogmaals de belangrijkste punten (zie ook de Raadar van januari en maart 2021) voor fokkers.

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor fokkers Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht als iemand slechts één nestje wil fokken! De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor registratie (de overheid geeft aan ca. € 20,-).

De UBN-registratie is door de overheid voor particuliere fokker vertaald naar Uniek Basis Nummer en gaat via hetzelfde loket van de RVO. Niet erg handig deze benaming, in onze optiek, omdat er daarmee juist verwarring blijft bestaan. Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer blijven gebruiken. Lees ook de officiële informatie op de website van de RVO. De ingangsdatum is in de loop van 2021, maar zeer waarschijnlijk niet vóór 1 oktober 2021.  Zodra er meer bekend is, melden wij dit via onze gebruikelijke kanalen.Voorwoord bij wijziging Vereniging Fok Reglement .. klik hier

Aangenomen veranderingen Vereniging Fok Reglement op de ALV van 25-04-2021 .. klik hierAan alle fokkers van stamboomhonden

Beste heer, mevrouw,

IT4Dogs is live!
U kunt vanaf nu gebruikmaken van het nieuwe IT-systeem voor de dek- en geboorteaangifte en alle andere diensten voor uw rashonden.

Inloggen systeem
U kunt gewoon inloggen met het emailadres waarop u op de oude site een account had. Wel dient u de eerste keer uw wachtwoord te resetten. U kunt deze de eerste keer bereiken via deze link: wachtwoord resetten. Daarna ontvangt u een verificatiecode op uw emailadres.

Vervolgens kunt u daarna altijd inloggen via www.mijnrvb.nl 

Nieuw Account
Als u nog geen account had kunt u een nieuw account aanmaken op www.mijnrvb.nl  

Handige betaling
Omdat veel fokkers hebben aangegeven het fijn te vinden om iets meer tijd te hebben om te betalen bij de geboorteaangifte hebben we deze mogelijkheid opgenomen in het nieuwe systeem. Bij het aangeven van de geboorte van een nest kun je ervoor kiezen direct te betalen, maar ook voor uitgestelde betaling (op rekening). Bij uitgestelde betaling heb je als fokker veertien dagen extra de tijd om te betalen.

Dek- en geboorteaangifte online i.p.v. op papier.
Een van de voordelen van het nieuwe systeem is dat voortaan alle dek- en geboorteaangiftes digitaal gedaan kunnen worden. Dus ook alle aangiften van toegestane outcross en variëteitkruisingen. Dit was in het oude systeem nog niet het geval.

Heb je als fokker nog een dekaangifte op papier gedaan in het oude systeem dan kun je de bijbehorende geboorteaangifte gewoon digitaal in het nieuwe systeem doen. Wel zo makkelijk.

Hoewel het nog steeds mogelijk is om op papier dek- en geboorteaangifte te doen, verzoeken wij de fokkers om alles online te doen. Dat zal voor sommige fokkers even wennen zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor een betere, efficiëntere en snellere registratie met minder fouten. 
Daarnaast kun je zo ook alle onderzoeken van je honden toevoegen en krijg je een melding als je de BWG-regels zou overtreden. Er is dus geen reden meer om geen gebruik te maken van IT4Dogs. 

Dutch Dog Data Online
Ook de website Dutch Dog Data is online. Generaties & Gezondheid Online en Stamboek Online zijn gecombineerd tot één nieuwe module: Dutch Dog Data. Wil je de afstamming, nakomelingen of nestgenoten van een hond bekijken dan kan je dat hier doen. Ook vind je hier de resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels van honden. Je kunt zoeken op naam van de hond, stamboeknummer, chipnummer, geboortejaar of ras.
Je vindt Dutch Dog Data op www.dutchdogdata.nl

Meldformulier voor tips & klachten & wensen
Wij zijn erg trots op het nieuwe systeem. Zeker in de beginperiode zal het voor zowel fokkers als voor de medewerkers van het bureau wennen zijn en zullen we tegen zaken aanlopen. Dat is onvermijdelijk bij een nieuw IT-systeem van deze omvang en complexiteit.
Wij realiseren ons ook dat wij nog niet klaar zijn. Er moeten nog applicaties verder ontwikkeld worden en er zullen zeker nog zaken zijn die beter, duidelijker of efficiënter kunnen. In de komende periode zullen wij ook daaraan blijven werken.

Je kunt ons daarbij helpen. Heb je tips, klachten of wensen, meld dit dan bij ons. Wij hebben hiervoor vanaf vandaag een speciaal meldformulier op onze website. Het formulier vind je op www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

Wij danken je bij voorbaat voor je begrip en medewerking en hopen dat je vanaf vandaag met plezier gebruik maakt van IT4Dogs.   

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns | Directeur
……………………………………………………………….
Raad van Beheer - houden van honden
 
T 020 664 44 71 | info@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nlHondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog

Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl.Informatie couperen

Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 22 juni 2019 is het besluit genomen om alle regels met betrekking tot het couperen van de oren en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het Kynologisch Reglement (KR) te schrappen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat de wet altijd geldt en de regels uit het KR verwarring kunnen scheppen, doordat ze niet (meer) geheel in lijn zijn met de wet.

Standpunt van RVO

De Raad van Beheer heeft wel begrepen dat de uitleg van de wet vragen oproepen. Daarom hebben wij een aantal vragen aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteld. Uit de antwoorden van RVO kan het volgende worden afgeleid:

 1. In Nederland mag een hond niet aan de oren of de staart gecoupeerd worden.
 2. In Nederland mogen gecoupeerde honden niet aan shows en andere evenementen deelnemen. 
 3. In een aantal andere landen is het couperen van (een deel van) de staart wel toegestaan.

Daarbij zijn ook landen die alleen voor een bepaald(e) ras(groep) – met name in de praktijk ingezette jachthonden – het couperen toestaan.

 1. Honden uit die landen mogen in Nederland niet deelnemen aan shows, wedstrijden e.d..
 2. Het verhandelen van gecoupeerde honden is verboden.
 3. In het buitenland geboren honden – ongeacht of couperen daar is toegestaan – die naar Nederland worden geïmporteerd, worden per geval bekeken. Uitgangspunt hierbij is dat er van omzeiling van de Nederlandse regels geen sprake mag zijn.
 4. Ten aanzien van het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen EU-lidstaten of niet-lidstaten.
 5. De regels gelden sinds 1 december 2016.
 6. De handhaving door de LID vindt met name plaats ten aanzien van shows, wedstrijden e.d..
 7. Vooralsnog wordt er een uitzondering gemaakt voor honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn.

De wet

Het coupeerverbod is geregeld in de artikelen 2.8, 2.15 en 2.16 van de Wet Dieren:

Artikel 2.8:

 1. Het is verboden:
 2. lichamelijke ingrepen te verrichten (...)
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van:
 4. lichamelijke ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat(...) ;

Artikel 2.15:

(…)

 1. Het is verboden deel te nemen aan wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.

(…)

 1. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een wedstrijd toe te laten.

Artikel 2.16:

 1. Het is verboden deel te nemen aan tentoonstellingen of keuringen met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.
 2. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een tentoonstelling of keuring toe te laten.


LABOKLIN Nederland is een diagnostisch laboratorium puur gericht op de diergeneeskunde. Om in te spelen op het volledige veterinaire vakgebied, bieden wij een zeer breed spectrum van diagnostische testen aan, waaronder hematologie, klinische chemie, microbiologie, allergie, pathologie en moleculaire biologie. Een globaal overzicht vindt u hieronder. Het complete overzicht en uitgebreide testinformatie vindt u respectievelijk in onze ‘Catalogus dierenarts’ en ‘Directory of tests’.

Voor een gedetailleerd overzicht van ons testaanbod (catalogus) en handige informatie over onze testen (Directory of tests), klikt u Hier

Bij LABOKLIN ( https://nl.laboklin.info/ )  krijg je korting als je lid bent van een rasvereniging. Dit staat er van op hun site.:

Indien de eigenaar de rekening betaalt dient deze hiervoor te tekenen op de aangegeven plaats op het formulier. In dat geval geldt er voor leden van de rasvereniging een korting op de meeste testen; voor deze korting dient bij iedere zending een bewijs van lidmaatschap te worden meegestuurd, bijvoorbeeld een kopie van de lidmaatschapskaart.Zoeken naar Dierenartsen gezond-heidsonderzoeken, zoals ECVO / ED / HD / PL  -  klik hier 

ECVO = oogonderzoek  /  ED = Elleboogdysplasie  /  HD = Heupdysplasie  /  PL = Patella LuxatieHet is nu wel heel eenvoudig om de juiste DNA-testen voor uw rashond aan te vragen.

CombiBreed heeft alle DNA testen die per ras beschikbaar zijn samengevoegd in één combinatiepakket. 

Een compleet en actueel overzicht van ons assortiment DNA-testen en combinatiepakketten is beschikbaar in onze webshop op www.combibreed.com.

Zoals op b.v volgende testen -  DM-test H 673  /  Haarlengte test H 765  /  PRA-rcd3 test H770  /  Vachtkleur Merle test H630  /  Von Willebrands Type 1 test H667Opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 in nieuw jasje gestoken

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 die via de Raad van Beheer behaald kunnen worden, zijn recent vernieuwd en heten voortaan Basiscursus Fokken en Houden van honden en Voortgezette Kynologische Kennis. Lees meer in Raadar nr.16Wil je je verdiepen in het fokken van rashonden, dan is het boek ‘Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt’ wellicht iets voor jou. Dit boek is geschreven door de Raad van Beheer en Wageningen University & Research Centre, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Je kunt dit boek online bekijken,  Het fokken van Rashonden   maar er is ook een gedrukte versie. Locatiecontroles

In 2012 zijn de locatiecontroles in het leven geroepen. Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buitendienstmedewerkers de gehele locatie controleren. Nadeel is echter dat de controle alleen kan plaatsvinden als een fokker een dienst bij de Raad van Beheer afneemt, waarbij gedacht moet worden aan het aanvragen van een kennelnaam of stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is gebleken dat dit onvoldoende is. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden. De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking.De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op de website van de

Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/.    Het bestuur van de RvB hoopt hiermee meer handvatten te hebben om op te treden bij situaties zoals bij de Teckel-fokker in Woerden.Aanpassing 12-maandenregel

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. Lees verder meer op de site van de Raad van Beheer of het artikel in de laatste RaadarIn ons fokbeleid zijn de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend. Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond. De maatregelen uit ons fokbeleid stellen de hond dan ook centraal. Daarmee ligt de lat voor onze fokkers hoog. Wel proberen we de lat niet zo hoog te leggen dat fokkers naar het grijze circuit verdwijnen, omdat dit vaak ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van die honden. Lees meer