Aanmelden Fokker

Wat houdt fokker zijn van de Nederlandse Welsh Corgi Club in?

Fokkers zijn leden van de Nederlandse Welsh Corgi Club die met hun honden fokken. En zo nu en dan een nestje raszuivere Welsh Corgi's hebben. Fokkers zijn verplicht om zich ten alle tijden aan het Vereniging Fok-Reglement, Huishoudelijk-Reglement en Statuten te houden. Om in aanmerking te komen dient u een door de FCI officieel erkende kennelnaam te hebben. Alle dekkingen dienen te voldoen aan het Vereniging Fok-Reglement. Ook dient u bij iedere pup een koopovereenkomst af te sluiten conform ons Vereniging Fok-Reglement.

Zie het Verenigingsfokreglement (VFR) Cardigan  en  Verenigingsfokreglement (VFR) Pembroke

U kunt geweigerd worden indien er een sanctie(s) is/zijn opgelegd door de NWCC en/of Raad van Beheer en/of FCI.


Verklaring fokker,

Hierbij verklaart ondergetekende zich te zullen houden aan de Club-eisen betreffende het fokken van de Welsh Corgi Pembroke / Cardigan. Deze Club eisen zijn vermeld in het Vereniging Fok-Reglement, Huishoudelijk-Reglement en Statuten. Ondergetekende is op de hoogte van deze Club eisen en indien hij / zij zich niet houdt aan de eisen zoals bovengenoemd hij / zij zal worden verwijderd van de lijst van fokkers, tevens kan conform de reglementen een sanctie worden opgelegd. Herplaatsing zal alleen dan gebeuren als u zich opnieuw aanmeld.

Voor plaatsing op de fokkerslijst dient jaarlijks € 15,- betaald te worden, pas na betaling zal overgegaan worden tot plaatsing.