Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap van de Nederlandse Welsh Corgi Club in?

Wanneer u lid wilt worden van de NWCC dient u een (hieronder) aanmeldingsformulier in te vullen. U krijgt dan 6 maal per jaar het clubblad "Corgi Commentaar". En als (gezins)lid heeft u stemrecht op onze Leden Vergaderingen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u tevens contact opnemen met de ledenadministratie:

Fam. H.Romeijn  -  Meengatstraat 7  -  6971 VD  Brummen  -  Tel: 0575-563501  -  E-Mail

Het lidmaatschap loopt van januari tot januari en eventuele opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

Kosten voor lidmaatschap:   2021   2022
Hoofd Lidmaatschap: € 27,50 € 27,50
Gezins Lidmaatschap: € 11,00 € 11,00
Jeugd Lidmaatschap: (tot 18 jaar)
(heeft geen officieel stemrecht volgens de statuten en huishoudelijk reglement)
€ 11,00 € 11,00
Buitenlands Lidmaatschap: € 32,50 € 32,50
Eenmalig entreegeld: €   8,50 €   8,50
 

Wordt u lid na 1 Juli dan betaald u slechts de helft van het lidmaatschap van dat kalender jaar, mits u meteen het volledige bedrag van het daarop volgende kalender jaar betaald en het eenmalige entreegeld.

Kosten lidmaatschap na 1 Juli:
Hoofd Lidmaatschap na 1 juli (inclusief entreegeld): € 49,75* (U betaalt hiermee ook het volgende kalenderjaar)
Gezinds Lidmaatschap na 1 juli (inclusief entreegeld): € 30,50 (U betaalt hiermee ook het volgende kalenderjaar)
Jeugd Lidmaatschap na 1 juli (inclusief entreegeld): € 30,50 (U betaalt hiermee ook het volgende kalenderjaar)
Buitenlands Lidmaatschap na 1 juli (inclusief entreegeld): € 57,25 (U betaalt hiermee ook het volgende kalenderjaar)
.

Na ontvangst van uw contributie zal uw aanvraag in het eerst volgende clubblad worden gepubliceerd, indien er na 2 weken geen bezwaren zijn ingediend wordt u als lid geaccepteerd en bent u officieel lid van de Nederlandse Welsh Corgi Club.

Rekenvoorbeeld: Nieuw Lidmaatschap Hoofdlid (€ 27,50 + € 8,50 = € 36,00).

 

Aanmelding Lidmaatschap

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.