LET OP !!!! Nieuw Verenigings Fok Reglement per 01-10-2021

Op 25 april 2021 zijn op de Algemene Leden Vergadering wijzigingen voor het VFR goedgekeurd. Het betreft wijzigingen in
artikel 4 Gezondheidsonderzoeken en artikel 7 Exterieurregels. De Raad van Beheer heeft een aanbeveling gedaan voor artikel 7
omtrent de aankeuring. Dit woord is vervangen door Fokgeschiktheidskeuring en Rasinventarisatie.
Het hernieuwde VFR gaat 1 oktober 2021 in werking.
 
bestuur NWCC