Verzoek aan de leden, fokkers en liefhebbers

Zoals u wellicht weet heeft de NWCC een Clubregister waar alle gegevens over de corgi’s worden bewaard. De ontvangen gegevens worden gebruikt om te zien hoe de ontwikkeling is binnen de 2 rassen.

Zo kan er worden gereageerd als er steeds vaker bepaalde ziektes of afwijkingen worden geconstateerd door de houders van het register.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk gegevens worden doorgegeven aan/door de fokkers. Alleen zo krijgt men een goed beeld van de ontwikkelingen binnen beide rassen.

Ook is het van belang dat men de stambomen doorgeeft van de honden die worden geïmporteerd.

Fokkers die op de site van de NWCC staan weten de weg naar het clubregister goed te vinden, maar helaas bij de overige fokkers zijn veel fokkers/leden die geen aangifte doen van dekkingen, geboorten en oorzaken van sterfte onder hun honden.

Op deze manier vervuilt het clubregister en kan men niet goed reageren op gebeurtenissen bij de fokkerij, zowel positief als negatief.

Het clubregister en ook het bestuur willen ALLE fokkers vragen meer te gaan werken met het clubregister. Middels het internet is het mogelijk al het mogelijke door te geven over de dekkingen en geboorten.

Het clubregister is voor alle serieuze fokkers van groot belang. Alleen op deze manier kan men de ontwikkeling binnen beide rassen goed in beeld brengen en ook op een goede manier de V.F.R.'s van beide rassen blijven aanpassen waar dit nodig is.

Ook fokkers die geen lid zijn van de NWCC kunnen opgaven doen van dekkingen/geboorten/sterfte middels een mail. Hoe breder de informatie welke wordt ontvangen, hoe beter kan worden gemonitord.

 

Het bestuur van de NWCC