Mededeling van het Bestuur N.W.C.C inzake fokkerij – 25 maart 2020

Door maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van het Corona virus zijn gezondheidsonderzoeken bij gezelschapsdieren momenteel erg moeilijk, zo niet onmogelijk.

Het bestuur van de NWCC heeft daarom het volgende besloten:

Van honden die al een ECVO uitslag hebben, deze uitslag te accepteren tot het weer mogelijk is om ECVO onderzoek te doen, deze regel zal is tot 1 juni 2020 van kracht zijn. Dit besluit is genomen op grond van het feit dat de uitslagen van de herhaal onderzoeken tot op heden alle hetzelfde zijn en dat de gegevens van deze honden in het register staan vermeld.

Honden die nog geen onderzoeken hebben gehad, mogen niet worden ingezet voor de fok. Zij zullen dus even geduld moeten hebben tot de HD / ED en ECVO onderzoeken weer gedaan kunnen worden. Dit om de gezondheid te behouden van onze Corgi's, en omdat van deze groep niets bekend is in het register.


Tot slot een bericht van de Raad van Beheer inzake het beoordelen:

UPDATE 25-03-2020

De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen.


Onderwerp: ECVO onderzoeken.                                                                                                            Wageningen, 24 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,
In verband met de Coronacrisis worden verregaande maatregelen getroffen die ook effect hebben op de ECVO-oogonderzoeken. Cruciale zaken zijn daarbij het thuiswerken, verminderen van contacten, 1.5 meter afstand houden en uitgebreide hygiënemaatregelen.
Uw dierenarts oogarts kan helaas niet thuis werken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de 1.5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid van ons personeel, onze omgeving maar ook onszelf is het dan ook noodzakelijk dat wij contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig moeten annuleren. En dit betekent dat de ECVO-oogonderzoeken tot tenminste 1 juni niet meer worden uitgevoerd. Mocht er een zeer dringende reden zijn waarom een ECVO-onderzoek toch zou moeten worden gedaan, dan kunt u contact opnemen met één van de oogartsen om te overleggen of het risico aanvaardbaar lijkt.

Wij vragen om uw begrip en hopen dat u zult begrijpen dat dit ook voor ons een moeilijke beslissing is geweest. Maar alleen op deze manier kunnen wij klaar blijven staan voor het zieke dier, de oogheelkundige patiënt, en toch het aantal contacten verminderen. Hoe meer wij ons met z’n allen aan de regels houden, hoe sneller we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en blijf gezond!

Namens het ECVO-panel, met vriendelijke groet,