NA DE BREXIT: REIZEN MET HONDEN NAAR EN VAN ENGELAND

Engeland verlaat de Europese Unie (EU) als alles goed gaat op 31 januari aanstaande. Voor mensen die met hun hond naar Engeland willen reizen gelden dan nieuwe regels. In dit artikel zetten we een en ander voor u op een rij, met dank aan de KNMvD en het LICG.

U reist van Nederland naar Engeland Vooralsnog geeft Engeland zelf aan dat er na de Brexit niets gaat veranderen. Dit betekent dat aan de volgende eisen moet worden voldaan: → Het dier is gechipt. → Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie. → Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort. → Honden moeten behandeld zijn tegen Echinococcus minimaal 24 uur en maximaal 120 uur (5 dagen) voor het tijdstip van binnenkomst in Engeland.

U reist van Engeland naar Nederland Als de eigenaar van Engeland naar Nederland reist, moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan: → Het dier is gechipt. → Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie. → Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit van Engeland. Let op: omdat Engeland na de Brexit geen onderdeel meer is van de EU, is het EUdierenpaspoort dat in Engeland is uitgegeven niet meer geldig! → Het dier heeft een officiële titertest op rabiësantilichamen ondergaan met een positieve uitslag (≥ 0,5 IU/ml), en daarna is een wachttijd van drie maanden aangehouden. Let op: de wachttijd geldt niet als het bloedmonster is verzameld in de EU én getest is in een EU gecertificeerd laboratorium. Ook moet het positieve resultaat zijn bijgeschreven in het paspoort.

Bloedtest rabiës

De bloedtest moet door een dierenarts worden uitgevoerd minimaal 30 dagen na de eerste rabiësvaccinatie. Is het dier (daarna) netjes elke keer gevaccineerd voordat de geldigheid van eerdere vaccinatie(s) is verlopen, dan kan de bloedtest direct uitgevoerd worden. De test moet worden uitgevoerd in een erkend laboratorium in Europa. In Nederland is het Wageningen Bioveterinary Research het enige erkende laboratorium. Zolang de hervaccinatie heeft plaatsgevonden binnen de door de fabrikant gestelde termijn, blijft de testuitslag geldig en hoeft niet opnieuw herhaald te worden voor terugkeer naar Nederland. Laat uw dierenarts de bloedtest bijschrijven in het Europese dierenpaspoort.

Voor meer (achtergrond)informatie kunt u terecht op: → de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) → de website van de Engelse overheid → de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) → de website van het Landelijk Informatie Centrum