Lees-account Clubregister

Via dit formulier is het alleen voor de leden van de NWCC mogelijk, om een lees-account aan te vragen voor het Club-Register van de vereniging, fokkers die op de lijst staan van de vereniging krijgen deze gratis. Na invulling van het formulier zal de gegevens worden gecontroleerd en als ook de betaling binnen, wordt per email de inlog gegevens toegestuurd.

 

Wat staat er allemaal in het register:

1e Hier staan alle Welsh Corgi in van af ± 1996,

2e alle gezondheid-uitslagen zover deze bekend zijn,

3e voltallige stambomen met 3,4 of 5 generaties  met zoveel mogelijk de afbeeldingen van de honden

 

Het lees-account wordt aangegaan voor 1 jaar, en zal telkens stilzwijgend voor een jaar worden verleng, opzeggen voor 1 december van elk jaar.

De kosten hiervan wordt telkens op de ALV van de vereniging vastgesteld door het bestuur.

Deze zijn voor 2019 € 10.00

lees account

  • Prijs: 10,00 €
  • 0,00 €

Betaling naar:  Nederlandse Welsh Corgi Club  IBAN: NL62 INGB 0000 624942 - BIC: INGBNL2A

o.v.v. leesaccount2019 - …… ,(hier u lidmaatschap nummer van de NWCC noteren)