Info voor FOKKERS

Imformatie couperen

Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 22 juni 2019 is het besluit genomen om alle regels met betrekking tot het couperen van de oren en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het Kynologisch Reglement (KR) te schrappen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat de wet altijd geldt en de regels uit het KR verwarring kunnen scheppen, doordat ze niet (meer) geheel in lijn zijn met de wet.

Standpunt van RVO

De Raad van Beheer heeft wel begrepen dat de uitleg van de wet vragen oproepen. Daarom hebben wij een aantal vragen aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteld. Uit de antwoorden van RVO kan het volgende worden afgeleid:

 1. In Nederland mag een hond niet aan de oren of de staart gecoupeerd worden.
 2. In Nederland mogen gecoupeerde honden niet aan shows en andere evenementen deelnemen. 
 3. In een aantal andere landen is het couperen van (een deel van) de staart wel toegestaan.

Daarbij zijn ook landen die alleen voor een bepaald(e) ras(groep) – met name in de praktijk ingezette jachthonden – het couperen toestaan.

 1. Honden uit die landen mogen in Nederland niet deelnemen aan shows, wedstrijden e.d..
 2. Het verhandelen van gecoupeerde honden is verboden.
 3. In het buitenland geboren honden – ongeacht of couperen daar is toegestaan – die naar Nederland worden geïmporteerd, worden per geval bekeken. Uitgangspunt hierbij is dat er van omzeiling van de Nederlandse regels geen sprake mag zijn.
 4. Ten aanzien van het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen EU-lidstaten of niet-lidstaten.
 5. De regels gelden sinds 1 december 2016.
 6. De handhaving door de LID vindt met name plaats ten aanzien van shows, wedstrijden e.d..
 7. Vooralsnog wordt er een uitzondering gemaakt voor honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn.

De wet

Het coupeerverbod is geregeld in de artikelen 2.8, 2.15 en 2.16 van de Wet Dieren:

Artikel 2.8:

 1. Het is verboden:
 2. lichamelijke ingrepen te verrichten (...)
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van:
 4. lichamelijke ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat(...) ;

Artikel 2.15:

(…)

 1. Het is verboden deel te nemen aan wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.

(…)

 1. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een wedstrijd toe te laten.

Artikel 2.16:

 1. Het is verboden deel te nemen aan tentoonstellingen of keuringen met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.
 1. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een tentoonstelling of keuring toe te laten.

Raad van Beheer Fairfok - 

Met trots presenteren wij namens alle partners van het Platform Fairfok de digitale brochure voor de verantwoorde aanschaf van een hond. Deze brochure is de eerste gezamenlijke publieksuitgave van het Platform Fairfok. In de brochure staat informatie gebundeld van de partners om te helpen bij de keuze voor een gezonde en sociale hond.

De informatie is ingedeeld in drie belangrijke pijlers:

 • Een gezonde hond
 • Een legale hond
 • Een goede match tussen baas en hond
 • De brochure kunt u hier downloaden.

Zoeken naar Dierenartsen gezond-heidsonderzoeken, zoals ECVO / ED / HD / PL  -  klik hier 

ECVO = oogonderzoek  /  ED = Elleboogdysplasie  /  HD = Heupdysplasie  /  PL = Patella Luxatie


Het is nu wel heel eenvoudig om de juiste DNA-testen voor uw rashond aan te vragen.

CombiBreed heeft alle DNA testen die per ras beschikbaar zijn samengevoegd in één combinatiepakket. 

Een compleet en actueel overzicht van ons assortiment DNA-testen en combinatiepakketten is beschikbaar in onze webshop op www.combibreed.com.

Zoals op b.v volgende testen -  DM-test H 673  /  Haarlengte test H 765  /  PRA-rcd3 test H770  /  Vachtkleur Merle test H630  /  Von Willebrands Type 1 test H667


Opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 in nieuw jasje gestoken

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 die via de Raad van Beheer behaald kunnen worden, zijn recent vernieuwd en heten voortaan Basiscursus Fokken en Houden van honden en Voortgezette Kynologische Kennis. Lees meer in Raadar nr.16


Wil je je verdiepen in het fokken van rashonden, dan is het boek ‘Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt’ wellicht iets voor jou. Dit boek is geschreven door de Raad van Beheer en Wageningen University & Research Centre, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Je kunt dit boek online bekijken,  Het fokken van Rashonden   maar er is ook een gedrukte versie. 


Locatiecontroles

In 2012 zijn de locatiecontroles in het leven geroepen. Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buitendienstmedewerkers de gehele locatie controleren. Nadeel is echter dat de controle alleen kan plaatsvinden als een fokker een dienst bij de Raad van Beheer afneemt, waarbij gedacht moet worden aan het aanvragen van een kennelnaam of stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is gebleken dat dit onvoldoende is. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden. De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking.De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op de website van de

Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/.    Het bestuur van de RvB hoopt hiermee meer handvatten te hebben om op te treden bij situaties zoals bij de Teckel-fokker in Woerden.


Aanpassing 12-maandenregel

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. Lees verder meer op de site van de Raad van Beheer of het artikel in de laatste Raadar


In ons fokbeleid zijn de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend. Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond. De maatregelen uit ons fokbeleid stellen de hond dan ook centraal. Daarmee ligt de lat voor onze fokkers hoog. Wel proberen we de lat niet zo hoog te leggen dat fokkers naar het grijze circuit verdwijnen, omdat dit vaak ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van die honden. Lees meer