Club agenda/nieuwsAgenda 2019.....

Zodra er verdere informatie over onderstaande activiteiten bekend zijn, worden deze hier vermeld als ook in het "Corgi Commentaar"


 

Jonge Honden-Dag Zondag 2 juni 2019 Deze is bij de Fam. van Ommen-Kloeke te Epse...


Algemene Leden Vergadering op Zondag 30 Juni in Zalencentrum "Onder de Toren" in Elst aanvang 13.00 uur   -   meer info op Ledenzaken


Kampioenschapsclubmatch is op Zaterdag 21 sept. 2019 in Zutphen


Wandeling omgeving Wielen (dtsld) / Hardenberg op Zondag 6 oktober


Strandwandeling op Zaterdag 9 November te Renesse


Als er leden zijn die ook een leuke wandeling willen organiseren, geeft u dat dan door aan het secretariaat


Betaling Lidmaatschapsgeld 2019

De Contributie voor 2019 is gelijk aan die van 2018.  Dit is besloten  op de ALV van  1 dec. 2018

Ook voor 2019 geldt dat de contributiebetaling niet kan worden gedaan middels een machtiging.

Hoofd Lidmaatschap                       € 27,50

Gezinslidmaatschap                        € 11,00

Jeugdlidmaatschap                         € 11,00

Buitenlands lidmaatschap             € 32,50

Het bestuur vraagt u de contributie te storten op (IBAN) NL62 INGB 0000 6249 42 t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club

o.v.v. Contributie 2019/-.......(uw lidmaatschapsnummer)  -  voor betalingen vanuit het buitenland is het  BIC-nummer INGB NL2A

De Penningmeester ziet uw betaling met vertrouwen tegemoet.