Club nieuws


Het bestuur van de NWCC nodigt u van harte uit voor de lezing van dr. Paul Mandigers
Dr. Paul Mandigers is actief als dierenarts-specialist Neurologie (afdeling Interne Geneeskunde), onderzoeker en docent op het gebied van (genetische) ziekten voorkomend bij hond en kat. De onderwerpen die hij belicht zijn de genetische neurologische ziektes en het omgaan met ziektes binnen de populatie van de Welsh Corgi’s. Tijdens deze lezing komt onder andere aan bod of het zinvol is gentesten te verplichten om een beeld te krijgen van DM (Degeneratieve Myelopathie), het fokken met aangeboren kortstaarten en het Radius Curvus Syndroom. Kortom een aanrader in het kader van het hernieuwen van het Verenigings Fok Reglement (V.F.R.) van de NWCC.

Datum: zaterdag 28 oktober 2017 in Zalencentrum De Bongerd, Flessestraat 54, 6666 CR Heteren
Programma: inloop 10.00 – 10.30 uur
Aanvang lezing 10.30 uur
Lunch 13.00 uur (de lunch is voor eigen rekening, graag wel van tevoren opgeven)

Aansluitend is er van 14.00 uur tot 16.00 uur Fokkersoverleg voor leden van de NWCC.

Het bestuur nodigt met name fokkers uit om met elkaar het voorstel voor een hernieuwd V.F.R. te bespreken. Het bestuur zal het concept hiervoor publiceren op de website (www.welshcorgiclub.nl ) en in het oktober nummer van het Corgi Commentaar. Op de A.L.V. 25 november 2017 zal het V.F.R. ter goedkeuring op de agenda staan.


Aanmelden lezing dr. Paul Mandigers

Geeft zich op voor de lezing van dr. Paul Mandigers op zaterdag 28 oktober 2017 in zalencentrum De Bongerd te Heteren, aanmelden kan tot 21 oktober 2017.
  • Wilt u mee lunchen in De Bongerd? (kosten voor eigen rekening)
  • Bent u lid van de NWCC? De lezing is gratis voor leden. Toegang voor niet-leden € 10,00. Betaling: contant of dit bedrag per ommegaande overmaken t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club, IBAN: NL62 INGB 0000 624942; BIC: INGBNL2A o.v.v. lezing Mandigers