Club agenda/nieuwsAgenda 2019.....

Zodra er verdere informatie over onderstaande activiteiten bekend zijn, worden deze hier vermeld als ook in het "Corgi Commentaar"Algemene Leden Vergadering op Zondag 30 Juni in Zalencentrum "Onder de Toren" in Elst aanvang 13.00 uur   -   meer info op LedenzakenKampioenschapsclubmatch is op Zaterdag 21 sept. 2019 in Zutphen... meer infoWandeling omgeving Wielen (dtsld) / Hardenberg op Zondag 6 oktoberStrandwandeling op Zaterdag 9 November te Renesse

Fokkers-Overleg op Zaterdag 16 November te Elst....meer info op LedenzakenAls er leden zijn die ook een leuke wandeling willen organiseren, geeft u dat dan door aan het secretariaatBetaling Lidmaatschapsgeld 2019

De Contributie voor 2019 is gelijk aan die van 2018.  Dit is besloten  op de A.L.V van  1 Dec. 2018

Ook voor 2019 geldt dat de contributiebetaling niet kan worden gedaan middels een machtiging.

Hoofd Lidmaatschap                       € 27,50

Gezinslidmaatschap                        € 11,00

Jeugdlidmaatschap                         € 11,00

Buitenlands lidmaatschap             € 32,50

Het bestuur vraagt u de contributie te storten op (IBAN) NL62 INGB 0000 6249 42 t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club

o.v.v. Contributie 2019/-.......(uw lidmaatschapsnummer)  -  voor betalingen vanuit het buitenland is het  BIC-nummer INGB NL2A

De Penningmeester ziet uw betaling met vertrouwen tegemoet.