Club nieuws/agenda


Agenda 2018

Zodra er verdere informatie over onderstaande activiteiten bekend zijn, worden deze hier vermeld als ook in het "Corgi Commentaar"


Kampioenschubmatch op 11 November 2018 deze zal gehouden worden in de Hanzehal te Zutphen

Fokkersoverleg op 22 november 2018 deze zal worden gehouden bij De Bongerd te Heteren, Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur  -  Verdere gegevens m.b.t de agenda volgen nog.

2e Algemene Leden Vergadering,  op 1 dec. 2018 aanvang 13.00 uur, in het zalencentrum "Onder de Toren" in Elst, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, tel: 0481-373102 Verder informatie volgt…

 


Betaling Lidmaatschapsgeld 2018

De Contributie voor 2018 is gelijk aan die van 2017. Dit is besloten tijdens een Ledenvergadering  op 29 januari 2017.

Ook voor 2018 geldt dat de contributiebetaling niet kan worden gedaan middels een machtiging.

Hoofd Lidmaatschap                       € 27,50

Gezinslidmaatschap                        € 11,00

Jeugdlidmaatschap                         € 11,00

Buitenlands lidmaatschap               € 32,50

Het bestuur vraagt u de contributie te storten op (IBAN) NL62INGB0000624942 t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club en o.v.v. Contributie 2018 /-.......(uw lidmaatschapsnummer).

(voor betalingen vanuit het buitenland is het  BIC-nummer  INGBNL2A )

De Penningmeester ziet uw betaling met vertrouwen tegemoet.