Club agenda/nieuwsAgenda 2019.....

Zodra er verdere informatie over onderstaande activiteiten bekend zijn, worden deze hier vermeld als ook in het "Corgi Commentaar"


Nieuwjaars-wandeling deze is op Zondag 20 jan. 2019 in Lage Vuursche

Aanvang; 13.00 uur verzamelen, in het 't Jagershuis - Dorpstraat 11 - Lage vuursche- 3749 AC

Vanuit deze locatie starten we de wandeling, de wandeling zelf is in het Beukerwoud


Jonge Honden-Dag Zondag 2 juni 2019 Deze is bij de Fam. van Ommen-Kloeke te Epse


Kampioenschapsclubmatch is op Zaterdag 21 sept. 2019 in ZutphenBetaling Lidmaatschapsgeld 2019

De Contributie voor 2019 is gelijk aan die van 2018.  Dit is besloten  op de ALV van  1 dec. 2018

Ook voor 2019 geldt dat de contributiebetaling niet kan worden gedaan middels een machtiging.

Hoofd Lidmaatschap                       € 27,50

Gezinslidmaatschap                        € 11,00

Jeugdlidmaatschap                         € 11,00

Buitenlands lidmaatschap             € 32,50

Het bestuur vraagt u de contributie te storten op (IBAN) NL62 INGB 0000 6249 42 t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club

o.v.v. Contributie 2019/-.......(uw lidmaatschapsnummer)  -  voor betalingen vanuit het buitenland is het  BIC-nummer INGB NL2A

De Penningmeester ziet uw betaling met vertrouwen tegemoet.