Algemene Leden Vergadering naar zondag 28 maart 2021

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen op de website en facebookpagina, is de ALV van 11 oktober in verband met verscherping van de Corona maatregelen opgeschort. Het bestuur heeft in haar vergadering een nieuwe datum vastgesteld en wel Zondag 28 maart 2021

De agenda van de op 6 oktober geplande vergadering blijft gewoon van kracht. (Zie ledenzaken) De locatie is in het Dogcentrum, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk (gld), telefoon  06-53772075.  

Voor het bijwonen van de ALV dient u zich van te voren aan te melden via secretaris@welshcorgiclub.nl 
Digitaal deelnemen kan ook (via Zoom), dan dient u zich aan te melden via dierwelzijn@welshcorgiclub.nl

Het Bestuur