Aankeuring wegens succes geprolongeerd.

De aankeuring op 6 september jongstleden was een experiment en een geslaagd experiment.

Deelnemers, keurmeesters en het bestuur, als organisatoren,  waren het erover eens, dat het een geslaagde middag was. 

Dit heeft er toe geleid, dat het bestuur, mede met het oog op het opnieuw annuleren van shows, besloten heeft om na de ALV van 29 november opnieuw een aankeuring te organiseren. U kunt hiervoor het aanmeldformulier scannen en invullen, en naar secretaris@welshcorgiclub.nl sturen. De keuring start om 13.00 u, maar we gaan waarschijnlijk weer met afgesproken tijden werken.

Deze aankeuring is ook in het Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk (gld), telefoon  06-53772075

Inschrijving kost voor leden € 40,- per hond en voor niet leden € 70,- (als u lid wordt en het lidmaatschap voor 2021 gelijktijdig voldoet, betaalt u

€ 67.50). De inschrijving sluit op 24 november, we hebben plaats voor 24 honden, dus wacht niet te lang!

Het Bestuur