ALV verdaagd naar 29 november

Algemene Leden Vergadering naar 29 november

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen op de website en facebookpagina, is de ALV van 11 oktober in verband met verscherping van de Corona maatregelen opgeschort. Het bestuur heeft in haar vergadering van 5 oktober jl een nieuwe datum vastgesteld en wel 29 november 2020. 

De agenda van de op 6 oktober geplande vergadering blijft gewoon van kracht. (Zie ledenzaken) De locatie is in het Dogcentrum, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk (gld), telefoon  06-53772075.  

Voor het bijwonen van de ALV dient u zich van te voren aan te melden via secretaris@welshcorgiclub.nl 
Digitaal deelnemen kan ook (via Zoom), dan dient u zich aan te melden via dierwelzijn@welshcorgiclub.nl

Het Bestuur