Algemene Leden Vergadering

De ALV zal gehouden worden op 30 Juni 2019 In zalencentrum  "Onder de Toren" in Elst aanvang 13.00 uur Meer info op Ledenzaken