Nieuwe Privacy-regeling per 25 mei 2018

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. De AVG legt een grotere nadruk op een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. De Nederlandse Welsh Corgi Club zal daarom zijn privacy-beleid aanpassen.
Allereerst gaat het om gegevens die algemene informatie over een persoon verschaffen, zoals naam en adres. Ook gegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en aanspreektitel behoren tot de privacy-gevoelige informatie. Onder het recht op privacy behoort ook het gebruik van foto's. Bijvoorbeeld, als we tijdens een show foto's van mensen maken dan mag de vereniging deze niet zonder schriftelijke toestemming in ons blad of op de site vermelden. De AVG moet ervoor zorgen dat onze gegevens beter worden beschermd. (Zie verder bij >Nieuwe Privacy-regeling per 25 mei 2018