Betaling Lidmaatschapsgeld 2018

De Contributie voor 2018 is gelijk aan die van 2017. Dit is besloten tijdens een Ledenvergadering  op 29 januari 2017.

Ook voor 2018 geldt dat de contributiebetaling niet kan worden gedaan middels een machtiging.

Hoofd Lidmaatschap                       € 27,50

Gezinslidmaatschap                        € 11,00

Jeugdlidmaatschap                         € 11,00

Buitenlands lidmaatschap               € 32,50

Het bestuur vraagt u de contributie te storten op (IBAN) NL62INGB0000624942 t.n.v. Nederlandse Welsh Corgi Club en o.v.v. Contributie 2018 en uw lidmaatschapsnummer.

(voor betalingen vanuit het buitenland is het  BIC-nummer  INGBNL2A )

De Penningmeester ziet uw betaling met vertrouwen tegemoet.