Oproep aan de leden om mee te denken over het Verenigings Fok Reglement (VFR)

Op 25 maart was er een Fokkersoverleg waar we gewerkt hebben met 40 stellingen. Er waren 20 stellingen over de inhoud van het VFR, gesplitst voor de Cardigans en voor de Pembrokes. Daarnaast 10 stellingen over de handhaving van het VFR en 10 stellingen over bestuur en vereniging en wat de leden daarvan verwachten. Door het invullen van de stellingen met eens/oneens en geen mening krijgt het bestuur een duidelijk beeld van de speerpunten die aangepakt moeten worden. Leest u ook het volledig verslag in het Corgi Commentaar van april 2017.

Eén van de conclusies was dat het VFR niet voldoet maar dat het ook niet zo maar even gewijzigd kan worden met meeste stemmen gelden. Over een aantal punten gaf men aan te weinig kennis in huis te hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Het bestuur gaat daarom over die onderwerpen lezing(en) organiseren in het najaar. Vervolgens gaan we de wijzigingen formuleren die in het VFR moeten worden aangebracht. We gaan ervan uit dat er eind 2017 een nieuw vastgesteld VFR is waar leden een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Aangezien deze werkwijze door iedereen als zeer plezierig werd ervaren, roepen we andere leden op om op de website de stellingen te vullen. Let wel: er is een Cardigan en een Pembroke versie. Hoe meer leden hun stem laten horen, hoe meer de vereniging ook van ons allemaal wordt. U kunt tot 31 mei de stellingen invullen

Mevr. W. Zomer

Stokkelersweg 1

7604 PM Almelo

Klik hier voor de stelling Cardigan

Klik hier voor de stelling Pembroke

Klik hier voor de stelling van /  Handhaving VFR en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de stelling / Verwachting  van de leden over bestuur en vereniging

Share Button