Uncategorized

Oproep aan de leden om mee te denken over het Verenigings Fok Reglement (VFR)

Op 25 maart was er een Fokkersoverleg waar we gewerkt hebben met 40 stellingen. Er waren 20 stellingen over de inhoud van het VFR, gesplitst voor de Cardigans en voor de Pembrokes. Daarnaast 10 stellingen over de handhaving van het VFR en 10 stellingen over bestuur en vereniging en wat de leden daarvan verwachten. Door het invullen van de stellingen met eens/oneens en geen mening krijgt het bestuur een duidelijk beeld van de speerpunten die aangepakt moeten worden. Leest u ook het volledig verslag in het Corgi Commentaar van april 2017.

Eén van de conclusies was dat het VFR niet voldoet maar dat het ook niet zo maar even gewijzigd kan worden met meeste stemmen gelden. Over een aantal punten gaf men aan te weinig kennis in huis te hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Het bestuur gaat daarom over die onderwerpen lezing(en) organiseren in het najaar. Vervolgens gaan we de wijzigingen formuleren die in het VFR moeten worden aangebracht. We gaan ervan uit dat er eind 2017 een nieuw vastgesteld VFR is waar leden een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Aangezien deze werkwijze door iedereen als zeer plezierig werd ervaren, roepen we andere leden op om op de website de stellingen te vullen. Let wel: er is een Cardigan en een Pembroke versie. Hoe meer leden hun stem laten horen, hoe meer de vereniging ook van ons allemaal wordt. U kunt tot 31 mei de stellingen invullen

Mevr. W. Zomer

Stokkelersweg 1

7604 PM Almelo

Klik hier voor de stelling Cardigan

Klik hier voor de stelling Pembroke

Klik hier voor de stelling van /  Handhaving VFR en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de stelling / Verwachting  van de leden over bestuur en vereniging

Share Button

Wijziging standaard Welsh Corgi Cardigan 7-2-2017

De standaard (English) voor de Welsh Corgi Cardigan is met ingang van 07-02-2017 aangepast door de FCI deze standaard is te downloaden op de site van de FCI

klik op het logo van de FCI om naar de standaard te gaan.

Share Button

Brucellose in Nederland, risico voor mens en hond

Onlangs is bij enkele honden in Nederland een infectie met Brucella canis vastgesteld, zij zijn allemaal serologisch positief bevonden.

Het betreft honden afkomstig uit Oost Europa waarbij bij vier honden met behulp van diagnostische beeldvorming een discospondylitis werd vastgesteld. Bij één hond, afkomstig uit Roemenië, was ook bacteriologisch onderzoek van discusmateriaal positief voor B. canis. Tot deze recente gevallen was in Nederland B. canis nog nooit aangetoond. In de literatuur worden wel infecties met B. canis beschreven in diverse andere Europese landen.

Import van honden brengt dus een risico van introductie van B. canis in Nederland met zich mee. Aangezien brucellose een zoönose is kan dit ook risico voor mensen opleveren.

Lees meer...

Share Button

Lidmaatschap 2017

Langs deze weg willen wij onze leden vragen om uw contributie voor 2017 over te maken naar de club.
Helaas is via automatische machtiging betalen niet mogelijk.

Klik hier voor de prijzen van het lidmaatschap

Uw lidmaatschap kunt u overmaken op  IBAN nr: NL62 INGB 0000 6249 42  waarvoor u eventueel  BIC nr: INGB NL 2A  moet gebruiken .
Vermeld duidelijk uw naam en lidnummer. Deze staat voorop het clubblad bij uw adres.

Wij danken u hartelijk voor de medewerking.

Share Button

Kampioenschapsclubmatch 2016

Voor de uitslagen van de Kampioenschapsclubmatch 2016 klik  HIER

Voor de foto's van de Kampioenschapsclubmatch 2016 klik  HIER


 

Share Button

Leden login

Vanaf heden kunnen leden van NWCC makkelijk en snel inloggen met de speciale leden login knop!

Deze groene knop is rechts bovenaan te vinden op de homepagina.

Wachtwoord vergeten? Onder de blauwe en groene knop kun je deze opnieuw aanvragen.

Afbeelding1

Share Button