Laatste Nieuws

Aankeuring wegens succes geprolongeerd.

De aankeuring op 6 september jongstleden was een experiment en een geslaagd experiment. Deelnemers, keurmeesters en het bestuur, als organisatoren,  waren het erover eens, dat het een geslaagde middag was.  Dit heeft er toe geleid, dat het bestuur, mede met…
Read more

ALV verdaagd naar 29 november

Algemene Leden Vergadering naar 29 november Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen op de website en facebookpagina, is de ALV van 11 oktober in verband met verscherping van de Corona maatregelen opgeschort. Het bestuur heeft in haar vergadering van 5 oktober…
Read more

Verzoek aan de leden, fokkers en liefhebbers

Zoals u wellicht weet heeft de NWCC een Clubregister waar alle gegevens over de corgi’s worden bewaard. De ontvangen gegevens worden gebruikt om te zien hoe de ontwikkeling is binnen de 2 rassen. Zo kan er worden gereageerd als er steeds…
Read more

Coronacrisis: Protocol Buitendienst R v Beheer

Een belangrijke en kwetsbare beroepsgroep wordt gevormd door onze buitendienstmedewerkers/chippers. We willen de fokkers de mogelijkheid geven om hun honden netjes te laten identificeren en DNA af te laten nemen. Zo kan de stamboomafgifte doorgaan en kunnen de pups, met…
Read more

Ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

De Raad van Beheer heeft met verbazing kennisgenomen dat de samenwerking inzake de Benelux Winner en Champion zonder enige vorm van formeel overleg door België en Luxemburg beëindigd is. Voor deze beëindiging is geen relevante motivatie aangegeven. Integendeel zelfs, de…
Read more